Langsomt maler..

Nåja, det går nok enno ei lita stund før me vert vekte av lystige hammarbank om morgonen. Råmevedtak skal skrivast,...

Opprydding!

I lutter glede over det positive vedtaket gjekk me laus og rydda grundig opp rundt løa i går. Det var meldt regn slik at me...

Rammeløyve!

Som me antyda i går kveld så har me fått (muntleg) tilsagn om rammeløyve etter "landbruk +" regimet hjå kommunen....

Yess!!!!

Jepp, det stemmer! Alt ordnar seg for snille gutar og jenter!Meir sidan - travelt no.

Byggeløyve….

Det er spanande tider. Me har fenge ein del underhånda informasjon om at ting kan koma til å snu på slutten av veka. Me har...