Ei musikalsk reise til Amerika

Me inviterer til ein heilaftan utan sidestykke. 3-rettars festmiddag og ei unik musikalsk reise med trioen; Helge Jordal, Berit Håpoldøy og Lars Hammersland.

Til bestilling:

https://storeringheim.ticketco.events/no/nb/e/musikalsk_reise_til_amerika

https://vimeo.com/427104220/2d43102f6b?fbclid=IwAR2i_oJR-VPGk9ZexoErbjJt0-8MWw71Cx7_5vaq6uwGygIFrTG0vZ8NA-A
Posta i , ,