Bilete Store Ringheim Hotell

Då har me vorte heilt ferdige med det vesle hotellet vårt:)

Kokken vår, Darius Adomaitis, er også ein flink fotograf og han har teke bilete frå romma som me skal bruka i marknadsføringa.

De kan sjå dei nedanføre, eg har lagt til bilettekst så de kan sjå kva rom som er på biletet, romma har ikkje nummer men navn etter kva dei var i huset sitt tidlegare liv.

Inngang
Stovo

Stovo
Eitt av baderomma
Kjøkjen
Eldhuset

EldhusetEldhuset
Kammerset
Kammerset

Gangen og troppeLemmen

LemmenLemmenGangenØpstelemmenØpstelemmenØpstelemmen

Øpstelemmen

Øpstelemmen

Øpstelemmen

Bad Øpstelemmen

 

Posta i