No hastar det :)

Me har så smått byrja å ta inn tingingar og har halvvegs bestemt ein opningsdato. Dette stressar sjølvsagt opp alle som driv på her no men eg tykkjer no likevel det er godt å ha litt press.
Vår Herre er ingen lagspelar for tida, han auser ned rikeleg med væta til fortviling både for Skutle som prøver å grava og ordna rundt huset, og for alle andre som må gå og vassa i gjørmo.
Inne er det eit yrande liv heile dagen, det er rimeleg mykje som skal monterast og fiksast og litt av eit puslespel med omsyn til kva som kan gjerast når og kven som må vera først og sist.
Så, etter arbeidstid for håndverkarane er det kveldsskiftet som kjem. Erlend og Svein har vore ivrige målarar og no er det meste måla. Det står att ein del fuging så ein må nok gå over att litt til men det ser ut som om me har kontroll på den biten.
Nede er golva flisa og fuga, glasa er sett i, oppe er tregolvet lagt, trappa kjem i morgon, det same gjer kjøkenet, møblar og kjøkenutstyr vonar me kjem til neste helg.
Under er det litt bilete frå ute og inne

Posta i