Ventilasjon

Me er pålagde å ha eitt ventilasjonsanlegg som tilfredstiller arbeidstilsynet sine krav. I utgangspunktet eit krav me såg på...

Betane

Ein bete er ein bjelke som går tvers over konstruksjonen øverst i tømmerkassa for å halda i mot presset frå taksperrene.I...

Straum

Straum er kjekt å ha. Fram til byrjinga av januar brukte me av vårt private abonnement, det viste seg å verta litt dyrt no...

Desse byggjer løo

På venstre sida i bloggen har me no laga til ei linkliste til dei som byggjer løo vår. Me har prøvd å finna dei som me har...

Saging og graving

Det er sågodt som ferdig isolert oppe på låven, no er snikkaren i gang med å stussa litt av kantane på tømmerveggene. Desse...