Jolastemning

Ja no er det verkeleg jolakort stemning her. Vårherre har drysst ned puddersnø i passelege mengder på hage og hus og laga ein...

Igangsetjings løyve

Jihaa! Då har me omsider endeleg fått igangsetjingsløyve. Knappe seks månadar tok det so no vert det vinterbygging igjen. Det...

Då var alt inne..

Då er alt som skal sendast inn inne. Me sit her og kryssar fingrar og tær og vonar det beste (som vanleg).Me er beherska...

Hage

Hin dagen hadde me Anne frå Komplett Utemiljø på vitjing. Bakgrunnen var at me har engasjert dei til å laga ein overordna...

Great News!

Fekk muntleg stadfesta frå vegvesenet i dag at avkøyrsla vår er oppmålt og godkjend! Kjempe!No er alle papir sende til...